AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quang phổ vạch của Hiđrô (quang phổ của Hiđrô), bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của électron (électron) từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1217 μm, vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển M →  L là 0,6563 μm. Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển M →  K bằng 

  • A. 0,1027 μm.          
  • B.  0,5346 μm.                 
  • C. 0,7780 μm.              
  • D.  0,3890 μm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  +    \(\begin{array}{l}
  \varepsilon  = {\varepsilon _1} + {\varepsilon _2} \Rightarrow \frac{{hc}}{\lambda } = \frac{{hc}}{{{\lambda _1}}} + \frac{{hc}}{{{\lambda _2}}}\\
   \Rightarrow \frac{1}{\lambda } = \frac{1}{{{\lambda _1}}} + \frac{1}{{{\lambda _2}}} = \frac{1}{{0,1217}} + \frac{1}{{0,6563}} = 9,7474
  \end{array}\)

  \( \Rightarrow \lambda  = \frac{1}{{9,7474}} = 0,1027\mu m\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>