AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gọi N1 là số vòng dây của cuộn sơ cấp, N2 là số vòng dây cuộn thứ cấp và N1 < N2. Máy biến thế này có tác dụng 

  • A.  tăng cường độ dòng điện, giảm điện áp.     
  • B. giảm cường độ dòng điện, tăng điện áp.
  • C. tăng cường độ dòng điện, tăng điện áp.              
  • D. giảm cường độ dòng điện, giảm điện áp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l}
  \frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{I_2}}}{{{I_1}}} = \frac{{{N_1}}}{{{N_2}}}\\
  {N_1} < {N_2} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {U_1} < {U_2}\\
  {I_1} > {I_2}
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>