YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo nằm ngang có vật nhỏ khối lượng m1 , dao động điều hoà với biên độ 5cm. Khi vật đến vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng thì một vật khác m2 = m1 rơi thẳng đứng và dính chặt vào vật m1 thì khi đó 2 vật tiếp tục dao động điều hoà với biên độ gần bằng 

  • A.  l,58cm.                 
  • B. 2,37cm.                  
  • C. 3,16cm.                
  • D. 3,95cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  +  \(\begin{array}{l}
  n = 3 \Rightarrow x = \frac{A}{{\sqrt {n + 1} }} = \frac{A}{2}\\
   \Rightarrow v = \omega \sqrt {{A^2} - {x^2}}  = \frac{{\omega \sqrt 3 A}}{2}
  \end{array}\)

  + Sau va chạm, hai vật dính vào nhau nên:  \({v_1} = \frac{{{m_1}}}{{{m_1} + {m_2}}}v = \frac{v}{2} = \frac{{\omega \sqrt 3 A}}{4}\)

  + Biên độ của hệ sau va chạm:    \({A_1} = \sqrt {x_1^2 + \frac{{v_1^2}}{{\omega _1^2}}}  = \sqrt {{{\left( {\frac{A}{2}} \right)}^2} + {{\left( {\frac{\omega }{{{\omega _1}}}} \right)}^2}.{{\left( {\frac{{A\sqrt 3 }}{4}} \right)}^2}} \)

  \( = \frac{{\sqrt 5 }}{{2\sqrt 2 }}A = 3,95cm\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>