RANDOM
 • Câu hỏi:

  Lần lượt chiếu vào một tấm kim loại có công thoát là 2eV các ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,5μm và λ2 = 0,55 μm. Ánh sáng đơn sắc nào có thể làm các électron trong kim loại bứt ra ngoài? 

  • A. λ2                                           
  • B.  λ1           
  • C. Cả λ1 và λ2                      
  • D. Đáp án khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Giới hạn quang điện của kim loại:  \({\lambda _0} = \frac{{hc}}{\lambda } = \frac{{1,242}}{2} = 0,624\mu m\)

  → Cả hai bức xạ đều gây ra hiện tượng quang điện

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>