YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một cuộn dây có lõi thép, độ tự cảm 318 mH và điện trở thuần 100Ω . Người ta mắc cuộn dây vào mạng điện xoay chiều 20 V, 50 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 

  • A. 0,2A                 
  • B. 0,14A                   
  • C. 0,1A                            
  • D. 1,4A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l}
   + \,Z = \sqrt {Z_L^2 + {R^2}}  = \sqrt {{{\left( {100\pi {{.318.10}^{ - 3}}} \right)}^2} + {{100}^2}}  = 141,35\left( \Omega  \right)\\
   + \,I = \frac{U}{Z} = \frac{{20}}{{141,35}} = 0,14\left( A \right)
  \end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>