AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một điện trường đều E = 300 V/m. Tính công của lực điện trường trên di chuyển điện tích q = 10 nC trên quỹ đạo ABC với ABC là tam giác đều cạnh a = 10 cm như hình vẽ: 

  • A. 4,5.10-7J  
  • B. 3.10-7J        
  • C. - 1,5. 10-7J                      
  • D.  1,5. 10-7J.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Công của lực điện trường không phụ thuộc vào dạng đường đi nên khi tính công của lực điện trường khi q di chuyển trên cạnh ABC ta chỉ cần tính trên AC (điểm đầu, điểm cuối)

  \(A = qE.\cos \left( {{{60}^0}} \right)a = {10^{ - 8}}.300.0,5.0,1 = {15.10^{ - 8}}\left( J \right)\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA