AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ m gam tinh bột điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên men với hiệu suất của cả quá trình là 85%. Lượng CO2 sinh ra từ quá trình trên được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 40g kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X , để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 200 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của  m là : 

  • A. 76,24g       
  • B. 55,08g     
  • C.  57,18g                
  • D. 50,82g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  X + NaOH có thêm kết tủa => X có HCO3-

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

  0,4  ←   0,4    ←     0,4

  2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

  Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3 + NaHCO3 + H2O

  Kết tủa max  nNaOH = nCa(HCO3)2 = 0,2 mol

  => nCO2 bđ = 0,4 + 0,2 = 0,6 mol

  Quá trình : C6H10O5 → C6H12O6 → 2CO2

              Mol      x            →               2x.85% = 0,6 mol

  => x = 0,353 mol

  => m = 57,18g

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>