YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các thí nghiệm sau :

  (1) Thanh Fe nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng

  (2) Thanh Fe có quấn dây Cu vào dung dịch H2SO4 loãng

  (3) Thanh Cu mạ Ag nhúng vào dung dịch HCl

  (4) Thanh Fe tráng thiếc bị xước sâu vào tới Fe nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng

  (5) Miếng gang để trong không khí ẩm

  Hãy cho biết có bao nhiêu quá trình xảy ra ăn mòn điện hóa : 

  • A. 5
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Điều kiện để ăn mòn điện hóa :

  + 2 thanh điện cực khác bản chất (KL-KL, KL-PK,…)

  + 2 điện cực nối với nhau bằng dây dẫn hoặc tiếp xúc trực tiếp

  + Cùng nhúng vào 1 dung dịch chất điện ly

  => Các thí nghiệm thỏa mãn : (2) [Fe-Cu] , (3) [Cu-Ag] , (4) [Fe-Sn] , (5) [Fe-C]

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA