AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho một mẫu hợp kim (Zn – Mg – Ag) vào dung dịch CuCl2, sau phản ứng thu được hỗn hợp 3 kim loại gồm : 

  • A. Zn, Mg, Ag    
  • B. Mg, Ag, Cu 
  • C. Zn, Mg, Cu  
  • D. Zn, Ag, Cu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Tính khử kim loại Mg > Zn > Ag

  Khi phản ứng với CuCl2 thì Mg phản ứng trước Zn

  Sau đó, Cu tạo ra phản ứng tiếng với AgCl

  Vì sau phản ứng có 3 kim loại => Ag, Cu, Zn

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>