AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có bốn dung dịch riêng biệt đánh số : (1) H2SO4 1M ; (2) HCl 1M ; (3) KNO3 1M và (4) HNO3 1M. Lấy 3 trong 4 dung dịch trên có cùng thể tích trộn với nhau, rồi thêm bột Cu dư vào, đun nhẹ thu được V lit khí NO (dktc). Hỏi trộn với tổ hợp nào sau đây thì thể tích khí NO là lớn nhất ? 

  • A. (1), (3) và (4) 
  • B. (1), (2), (3)     
  • C. (1), (2) và (4)  
  • D. Xem lời giải

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Pứ : 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu + 2NO + 4H2O

  Tổ hợp (1),(3),(4) => nH+ : nNO3 = 3 : 2 => nNO = 0,75

  Tổ hợp (1),(3),(2) => nH+ : nNO3 = 3 : 1 => nNO = 0,75

  Tổ hợp (1),(2),(4) => nH+ : nNO3 = 4 : 1 => nNO = 1

  Tổ hợp (2),(3),(4) => nH+ : nNO3 = 2 : 2 => nNO = 0,5

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>