AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 20 ml dung dịch HCl 1,5M vào 100 ml dung dịch Na2CO3 0,1M và NaHCO3 0,2M, sau khi phản ứng thu được số mol CO2 là : 

  • A. 0,015        
  • B. 0,020      
  • C. 0,010     
  • D. 0,030

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  nH+ = 0,03 mol

  CO32- + H+ → HCO3-

  0,01 → 0,01 → 0,01 mol

  HCO3- + H+ → CO2 + H2O

  0,03      0,02 → 0,02 mol

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA