YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong các thí nghiệm sau :

  (1) Cho khí NH3 tác dụng với CuO nung nóng

  (2) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH

  (3) Cho CrO3 tác dụng với NH3

  (4) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng

  Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là  

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  (1) 2NH3 + 3CuO → N2 + 3Cu + 3H2O

  (2) Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

  (3) 2CrO3 + 2NH3 → Cr2O3 + N2 + 3H2O

  (4) NH4Cl + NaNO2 → NaCl + N2 + 2H2O

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA