YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong các kim loại sau đây, kim loại nào có tính khử yếu nhất : 

  • A. Al                   
  • B. Mg         
  • C. Ag           
  • D.  Fe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dựa vào dãy điện hóa kim loại. Từ trái sang phải, tính khử của kim loại giảm dần.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA