AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 0,45 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 275 ml dung dịch HCl  2M thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là : 

  • A. 1,45   
  • B. 1,00       
  • C. 0,65    
  • D. 0,70

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  TQ : X + NaOH = (Glutamic + HCl) + NaOH

  H2NC3H5(COOH)2 + 2NaOH → H2NC3H5(COONa)2 + 2H2O

              0,45    →        0,9 mol

  HCl + NaOH → NaCl + H2O

  0,55 → 0,55

  => nNaOH = 1,45 mol

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>