AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các thí nghiệm sau :

  (1) Cho dung dịch H2SO4 phản ứng với dung dịch Ba(HCO3)2

  (2) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3

  (3) Cho Mg vào dung dịch NaHSO4

  (4) Cho Na vào dung dịch CuSO4

  Số thí nghiệm vừa có khí bay ra và kết tủa là : 

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  (1) CO2 ; BaSO4

  (2) CO2 ; Al(OH)3

  (4) H2 ; Cu(OH)2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>