AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thiết bị như hình vẽ dưới đây :

  Không thể dùng để thực hiện thí nghiệm nào trong số các thí nghiệm được trình bày dưới đây: 

  • A. Điều chế O2 từ NaNO3  
  • B. Điều chế NH3 từ NH4Cl
  • C. Điều chế O2 từ KMnO4            
  • D. Điều chế N2 từ NH4NO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Thí nghiệm dùng để điều chế  các khí không hoặc ít tan trong nước

  => Không thể điều chế NH3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>