AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng : 

  • A. Saccarozo có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc
  • B. Hidro hóa hoàn toàn glucozo bằng H2 (Ni, t0) thu được sorbitol
  • C. Thủy phân hoàn toàn xenlulozo trong dung dịch H2SO4 đun nóng thu được fructozo
  • D. Tinh bột hòa tan tốt trong nước và etanol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  A sai. Saccarozo không có phản ứng tráng bạc

  B. Đúng

  C. Sai. Sản phẩm thu được là Glucozo

  D. Tinh bột chỉ hòa tan tốt trong nước nóng tạo hồ tinh bột

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>