ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?

  • A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST khác nhau
  • B. Các tính trạng phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên kết
  • C. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên một nhiễm sắc thể
  • D. Tất cả các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phải luôn di truyền cùng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên một nhiễm sắc thể sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75670

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF