ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới đây sẽ cho tỷ lệ phân tính 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?

  • A. ♀ XWXw × ♂ XW
  • B. ♀ XWXw × ♂ Xw
  • C. ♀ XWXW × ♂ XwY
  • D. ♀ XwXw × ♂ XWY

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Phép lai A: ♀ XWXw  × ♂ XWY → XWXW : XWXw : XWY : XwY (2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ: 1 ruồi đực mắt trắng)

  + Phép lai B: ♀ XWXw  × ♂ XwY → XWXw : XwXw : XWY : XwY (1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi cái mắt trắng : 1 ruồi đực mắt đỏ: 1 ruồi đực mắt trắng)

  + Phép lai C: ♀ XWXW  × ♂ XwY → XWXw : XWY (1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ)

  + Phép lai D: ♀ XwXw  × ♂ XWY → XWXw : XwY (1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75688

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF