YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các đặc điểm sau: Sự di truyền của các tính trạng được quy định bởi gen trên NST Y có đặc điểm là:

  • A. Chỉ biểu hiện ở cơ thể cái
  • B. Chỉ biểu hiện ở cơ thể đực
  • C. Có hiện tượng di truyền chéo
  • D. Chỉ biểu hiện ở cơ thể XY

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặc điểm của các tính trạng được quy định bởi gen trên NST Y:

  Chỉ biểu hiện ở giới dị giao tử XY. Một số loài XY là đực, 1 số loài khác XY lại là cái → A,B sai – Dđúng

  Y truyền thẳng → C sai

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75664

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON