YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Với 3 loại nucleotit A, G, U có thể hình thành tối đa bao nhiêu loại codon mã hóa axit amin?

  • A. 27        
  • B. 8       
  • C. 25                                 
  • D. 24

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Với 3 loại nucleotit A, G, U có thể tạo ra: 33 = 27 loại codon

  Trong đó: Các codon UAA, UAG, UGA là codon kết thúc

  Có 27 – 3 = 24 loại codon mã hóa axit amin

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75685

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON