YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phần lớn đột biến gen xảy ra trong quá trình nhân đôi ADN

  Đột biến gen cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình chọn giống và tiến hóa.

  Phần lớn đột biến điểm là dạng đột biến mất 1 cặp nucleotit

  Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với cơ thể đột biến.

  Dưới tác dụng của cùng một tác nhân gây đột biến, với cường độ và liều lượng như nhau thì tần số đột biến ở các gen là bằng nhau.

  Số nhận định sai là:

  • A. 1          
  • B. 2                  
  • C. 3                           
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  3.Sai vì phần lớn đột biến điểm là dạng thay thế 1 cặp nucleotit 

  5. Sai vì dưới tác dụng của cùng một tác nhân gây đột biến, cường độ và liều lượng như nhau nhưng mức phản ứng của các gen là khác nhau nên tần số đột biến ở các gen là khác nhau

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75691

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON