YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, khi lai cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng (P) thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 56,25% cây hoa đỏ và 43,75% cây hoa trắng.Nếu cho cây F1 lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn thì thu được đời con gồm:

  • A. 75% cây hoa đỏ: 25% cây hoa trắng 
  • B. 25% cây hoa đỏ và 75% cây hoa trắng 
  • C. 100% cây hoa trắng
  • D. 100% cây hoa đỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  PTC hoa đỏ × hoa trắng

  F1: 100% hoa đỏ → F1 dị hợp

  F1 tự thụ, F2: 56,25% cây hoa đỏ : 43,75% cây hoa trắng

  → F2 đỏ : trắng = 9 : 7 = 16 kiểu tổ hợp

  → F1 dị hợp 2 cặp (AaBb), tương tác bổ sung.

  Quy ước gen: A_B_: đỏ và A_bb + aaB_ + aabb: trắng

  F1 lai phân tích: AaBb × aabb

  Fb: AaBb : Aabb : aaBb : aabb (25% cây hoa đỏ và 75% cây hoa trắng)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75690

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON