YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp NST thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Phép lai: \(\frac{{AB}}{{ab}}{X^D}{X^d} \times \frac{{AB}}{{ab}}{X^D}Y\)cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 15%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là:

  • A. 5% 
  • B. 7,5% 
  • C. 15% 
  • D. 2,5%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quy ước gen:

  + A: thân xám > a: thân đen

  + B: cánh dài > b: cánh cụt

  + D: mắt đỏ > d: mắt trắng nằm trên NST × không có alen tương ứng trên Y

  P : \(\frac{{AB}}{{ab}}{X^D}{X^d} \times \frac{{AB}}{{ab}}{X^D}Y\)

  F1: \(\frac{{ab}}{{ab}}D - \) = 0,15 (thân đen, cánh cụt, mắt đỏ)

  Xét phép lai: XDXd × XD

  F1: 0,25 XDXD : 0,25% XDXd : 0,25 XDY : 0,25 XdY

  KH: 0,75 mắt đỏ : 0,25 mắt trắng. Trong đó ruồi đực mắt đỏ XDY: 0,25 →\(\frac{{ab}}{{ab}}\) = 0,15: 0,75 = 0,2

  Ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đỏ \(\frac{{ab}}{{ab}}{X^D}Y\) = 0,2 × 0,25 = 0,05 = 5%

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75686

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON