YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly độc lập của Menđen là:

  • A. Sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể
  • B. Sự tái tổ hợp của các nhiễm sắc thể tương đồng
  • C. Sự phân ly của các nhiễm sắc thể trong giảm phân
  • D. Sự phân ly cùng nhau của các nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly độc lập của Menđen là:

  Sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75661

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON