YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các đặc điểm sau:

  1.Hình túi, được tạo thành từ nhiều tế bào

  2.Trật tự chuyển thức ăn trong túi tiêu hóa: miệng, dạ dày, thực quản, ruột non, ruột già.

  3.Có một lỗ thông duy nhất vừa làm chức năng miệng, vừa làm chức năng hậu môn.

  4.Các tế bào tuyến chỉ tiết pepsin và HCl để tiêu hóa protein.

  5.Thành túi có nhiều tế bào tuyến tiết enzyme vào lòng túi tiêu hóa.

  Số đặc điểm của túi tiêu hóa là

  • A. 1          
  • B. 2          
  • C. 4      
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặc điểm của Túi tiêu hóa: 

  Hình túi và được tạo thành từ nhiều tế bào, không phân hóa thành miệng, dạ dày, thực quản, ruột non, ruột già → (1) đúng, (2) sai

  Có một lỗ thông duy nhất ra bên ngoài, vừa làm chức năng của miệng, vừa làm chức năng của hậu môn

  (3) đúng

  Trên thành túi có nhiều tế bào tuyến tiết enzyme tiêu hóa vào lòng túi tiêu hóa → (4) sai, (5) đúng

  Có 3 đáp án đúng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75662

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON