AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tế bào mARN có vai trò

  • A. lưu giữ, bảo quản thông tin di truyền
  • B. tổ hợp với prôtêin cấu tạo nên nhiễm sắc thể
  • C. truyền thông tin di truyền từ ADN đến prôtêin
  • D. vận chuyển axit amin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>