AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm cấu tạo của ARN khác với ADN là

  • A. có cấu trúc một mạch
  • B. đại phân tử, có cấu trúc đa phân
  • C. có liên kết hiđrô giữa các nuclêôtit
  • D. được cấu tạo từ nhiều đơn phân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>