AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nhiệt độ môi trường tăng cao quá giới hạn thì enzym bị bất hoạt, vì

  • A. enzym có bản chất là photpholipit nên khi nhiệt độ môi trường tăng cao thì enzym bị tan chảy
  • B. khi đó enzym bị đốt cháy nên không liên kết được với cơ chất
  • C. enzym có bản chất là prôtêin cho nên khi nhiệt độ tăng quá cao thì enzym bị biến tính
  • D.  khi đó cơ chất bị phá vỡ, cấu trúc không tương thích với enzym

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>