AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau về cấu tạo giữa lục lạp và ti thể trong tế bào là

  • A. có chứa sắc tố quang hợp
  • B. được bao bọc bởi lớp màng kép
  • C. có chứa nhiều loại enzim hô hấp
  • D. có chứa nhiều phân tử ATP

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>