AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Năng lượng tích lũy trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là

  • A. hóa năng
  • B. nhiệt năng
  • C. điện năng
  • D. động năng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>