AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cấu trúc của thimin khác với uraxin về

  • A. loại đường và loại bazơ
  • B. loại đường và loại axit photphoric
  • C. liên kết giữa axit photphoric với đường
  • D. vị trí liên kết giữa đường với bazơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>