AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoạt động xảy ra trong pha G1 của kỳ trung gian là

  • A. ADN tự nhân đôi
  • B. trung thể tự nhân đôi
  • C. nhiễm sắc thể tự nhân đôi
  • D. sự tổng hợp thêm tế bào chất và bào quan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>