AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Prôtêin không có chức năng nào sau đây?

  • A. Thực hiện việc vận chuyển các chất, co cơ, thu nhận thông tin
  • B. Cấu trúc nên enzim, hooc môn, kháng thể
  • C. Cấu tạo nên chất nguyên sinh, các bào quan, màng tế bào
  • D. Lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>