YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận định sau về prôtêin, nhận định nào đúng?

  • A. Prôtêin mất chức năng sinh học khi cấu trúc không gian bị phá vỡ
  • B. Prôtêin đơn giản gồm nhiều chuỗi pôlipeptit với hàng trăm axit amin
  • C. Prôtêin được cấu tạo từ các loại nguyên tố hóa học: C, H, O
  • D. Prôtêin ở người và động vật được tổng hợp bởi 20 loại axit amin lấy từ thức ăn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA