AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phương thức vận chuyển các chất sau:

  (1). Khuếch tán trực tiếp qua kép photpholipit.

  (2). Khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng.

  (3). Nhờ sự biến dạng của màng tế bào.

  (4). Nhờ kênh prôtêin đặc hiệu và tiêu hao ATP.

   Trong các phương thức trên, có mấy phương thức để đưa các chất tan vào trong tế bào?

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>