AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Khí ôxi được giải phóng trong pha tối
  • B. Ôxi sinh ra trong quang hợp có nguồn gốc từ nước
  • C. ATP sinh ra trong quang hợp là nguồn năng lượng lớn cung cấp cho tế bào
  • D. Đường được tạo ra trong pha sáng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA