YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giai đoạn đầu tiên trong cơ chế tác dụng của enzim khi tham gia các phản ứng là

  • A. tạo sản phẩm cuối cùng
  • B. tạo ra enzim - cơ chất
  • C. giải phóng enzim khỏi cơ chất
  • D. tạo các sản phẩm trung gian

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>