AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các đặc điểm sau:

   (1). không có màng nhân. (2). không có các bào quan có màng bao bọc.

   (3). không có hệ thống nội màng. (4). không có thành tế bào bằng peptidoglican.

   Trong các đặc điểm trên, có bao nhiêu đặc điểm là chung cho tất cả các tế bào nhân sơ

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>