AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho một số hoạt động sau:

  (1) Tổng hợp prôtêin.

  (2) Tế bào thận vận chuyển chủ động urê và glucôzơ qua màng.

  (3) Tim co bóp đẩy máu chảy vào động mạch.

  (4) Vận động viên đang nâng quả tạ.

  (5) Vận chuyển nước qua màng sinh chất.

  Trong các hoạt động trên, có bao nhiêu hoạt động tiêu tốn năng lượng ATP?.

  • A. 5
  • B. 4
  • C.  3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>