AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong môi trường nhược trương, tế bào có nhiều khả năng bị vỡ ra là

  • A. tế bào nấm men
  • B. tế bào hồng cầu
  • C. tế bào thực vật
  • D. tế bào vi khuẩn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>