AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoạt động nào sau đây không cần cung cấp năng lượng từ ATP?

  • A. Sự khuếch tán các chất tan qua màng tế bào
  • B. Sinh trưởng của cây xanh
  • C. Sự co cơ ở động vật
  • D. Sự vận chuyển chủ động các chất qua màng sinh chất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>