AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong sơ đồ thực nghiệm theo hình vẽ sau đây? 

  Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Chất khí sau khi đi qua bông tẩm NaOH đặc có thể làm mất màu dung dịch brom hoặc KMnO4
  • B. Vai trò chính của bông tẩm NaOH đặc là hấp thụ lượng C2H5OH chưa phản ứng bị bay hơi. 
  • C. Vai trò chính của H2SO4 đặc là oxi hóa C2H5OH thành H2O và CO2
  • D. Phản ứng chủ yếu trong thí nghiệm là 2C2H5OH →(C2H5)2O + H2O.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thí nghiệm trên mô tả quá trình điều chế và thử tính chất của etilen:

  C2H5OH → C2H4 + H2

  A. Sai, Khí sinh ra là etilen (C2H4) làm mất màu dung dịch brom hoặc dung dịch KMnO4.

  B. Sai, Vai trò chính của bông tẩm NaOH đặc là hấp thụ khí sinh ra như SO2, CO2 (những sản phẩm phụ của phản ứng giữa C2H5OH và H2SO4 đặc).

  C. Sai, Vai trò chính của H2SO4 đặc là chất xúc tác của phản ứng đồng thời nó là chất hút ẩm.

  D. Sai, Phản ứng chủ yếu trong thí nghiệm là C2H5OH → C2H4 + H2O.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>