AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 1 mol chất X (C6H8O6) mạch hở, tác dụng tối đa với 3 mol NaOH trong dung dịch, thu được các chất có số mol bằng nhau lần lượt là Y, Z, T và H2O. Trong đó, Y đơn chức ; T có duy nhất một loại nhóm chức và hoà tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam; Y và Z không cùng số nguyên tử cacbon. Phát biểu nào sau đây đúng? 

  • A. X có hai công thức cấu tạo thỏa mãn. 
  • B. Phân tử khối của T là 92.
  • C. Y có phản ứng tráng bạc. 
  • D. Phần trăm khối lượng oxi trong Z là 46,67%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo đề ta có X có chứa 2 nhóm chức este và 1 nhóm chức axit cacboxylic.

  Vì chất T có khả năng tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam ⇒ T là ancol hai chức.

  A. Sai, X có 3 công thức cấu tạo thỏa mãn

  B. Sai, Phân tử khối của T có thể là 62 hoặc 76.

  C. Đúng, Y là HCOOH có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

  D. Sai, Phần trăm khối lượng oxi trong Z có thể là 43,24% hoặc 47,76%

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>