AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất khí X có các tính chất sau:

  a) khi phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra kết tủa;

  b) gây hiệu ứng nhà kính làm biến đổi khí hậu;

  c) không có phản ứng cháy;

  d) không làm mất màu nước brom.

  Chất X là 

  • A. H2O. 
  • B. CH4
  • C. CO2
  • D. SO2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>