AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kim loại M nóng đỏ cháy mạnh trong khí clo tạo ra khói màu nâu. Phản ứng hóa học đã xảy ra với kim loại M trong thí nghiệm là 

  • A. 2Na + Cl2 → 2NaCl. 
  • B. 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3.
  • C. Cu + Cl2 →  CuCl2
  • D. 2Fe + 3Cl2 →  2FeCl3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>