AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa tripanmitin, triolein, axit stearic, axit panmitic (trong đó số mol các chất béo bằng nhau). Sau phản ứng thu được 83,776 lít CO2 (đktc) và 57,24 gam nước. Mặt khác, đun nóng m gam X với dung dịch NaOH (dư) đến khi các phản ứng hoàn toàn thì thu được a gam glixerol. Giá trị của a là 

  • A. 51,52. 
  • B. 13,80.
  • C. 12,88. 
  • D. 14,72

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nCO2 - nH2O = 5x + 2x = 0,56 ⇒ x = 0,08

  Khi cho X tác dụng với NaOH thì: nC3H5(OH)3 = 2x = 0,16 ⇒ a =14,72 (g)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>