AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Butyl axetat là este được dùng làm dung môi pha sơn. Công thức cấu tạo của butyl axetat là 

  • A. CH3-COO-CH2-CH2-CH2-CH3
  • B. CH3COO-CH2-CH2-CH3 
  • C. CH3-CH2-CH2-CH2-COO-CH3
  • D. CH3-COO-CH(CH3)-CH2-CH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>