YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp? 

  • A. Trùng ngưng axit -aminocaproic. 
  • B. Trùng ngưng hexametylenđiamin và axit ađipic. 
  • C. Trùng hợp metyl metacrylat. 
  • D. Trùng hợp vinyl xianua.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 90386

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA