YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các chất sau: mononatri glutamat, phenol, glucozơ, etylamin, axit -aminocaproic. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch HCl loãng là

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chất tác dụng với dung dịch HCl loãng là mononatri glutamat, etylamin, axit -aminocaproic

  RANDOM

Mã câu hỏi: 90392

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA